banner

Ziekteprotocol in het kort


Wordt uw kind ziek terwijl hij/zij bij ons op Het Sterrenbos is, dan nemen we contact op om te overleggen wie uw kind kan ophalen.
We beseffen dat dit misschien niet altijd goed uitkomt, maar volgen hierin de richtlijnen van de GGD, op basis hiervan is ons de vergunning verleend. Zijn er andere bijzonderheden, informeer dan even naar de beste mogelijkheid. Ook willen wij graag weten of uw kind gevaccineerd is.

De leidsters verrichten lichte medische handelingen te denken aan toedienen van ‘pufjes’, aandoen van een spreidbroek, geven van penicilline. Leidsters mogen dit alleen doen als u vooraf een formulier heeft ingevuld, waarmee u hiervoor toestemming geeft.

Zetpil/paracetamol
Heeft u uw kind de avond of de nacht voor het bezoek aan Het Sterrenbos een zetpil/paracetamol toegediend dan wil de pedagogisch medewerkster daar van op de hoogte worden gesteld. We benadrukken dat het niet de bedoeling is om het kind naar de opvang te brengen als hij een zetpil/paracetamol toegediend heeft gekregen. Daarbij wordt de koorts onderdrukt en is er een kans dat andere symptomen hierdoor niet opvallen. Na een paar uur, als de zetpil/paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoog schieten en kan gevaar van o.a. een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. De kinderen krijgen bij ons geen paracetamol toegediend. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke verklaring van de arts.

Diarree of braken
Bij diarree of overgeven mag het kind niet naar Het Sterrenbos komen. Het kind blijft thuis tot de diarree of het overgeven over is. Indien het kind al op Het Sterrenbos is, wordt de ouder verzocht het kind te komen ophalen na 3 dunne luiers of veelvuldig toiletgebruik of overgeven.

Koorts
Een kind met 38.5 graden koorts of hoger mag niet naar Het Sterrenbos komen. Als een kind 38 graden koorts heeft/krijgt bij ons bellen we de ouders om te overleggen. Bij 38.5 dient het kind binnen een uur opgehaald te worden.

Koortslip
Kinderen mogen alleen worden gebracht wanneer alle blaasjes zijn ingedroogd.

Krentenbaard
Kinderen met krentenbaard mogen Het Sterrenbos bezoeken mits de aandoening wordt behandeld of de blaasjes zijn ingedroogd. Ingedroogde blaasjes zijn niet meer besmettelijk.

Hand-, voet- en mondziekte
De kinderen mogen komen mits het kind niet ziek is.

Kinkhoest
Op het moment dat de diagnose wordt gesteld is de meest besmettelijke periode al voorbij. Het kind mag komen mits hij/zij verder niet ziek of benauwd is.

Middenoorontsteking en loopoor
Kinderen met een middenoorontsteking en/of loopoor zullen meestal niet komen omdat ze er ziek van zijn. Heeft uw kind geen koorts en voelt hij/zij zich goed dan mag uw kind gebracht worden. Een loopoor dient losjes afgeplakt te worden ivm de hygiëne.

Ontstoken ogen
Een kind met een oogontsteking hoeft niet geweerd te worden mits het kind er niet ziek van is. De aandoening is meestal een gevolg van een verkoudheid en verloopt niet ernstig.

RS-virus
Omdat het RSV of RS-virus net zo vaak voorkomt als verwekker van gewone verkoudheid is contact met dit virus niet te vermijden. Kinderen mogen dan ook gewoon gebracht worden.

Waterpokken
Uw kind mag komen spelen als hij niet teveel last heeft van zijn blaasjes en verder niet ziek is. Heeft uw kind verhoging, dan is het verstandiger om uw kind thuis te houden. Besmettelijke periode: 2 dagen vóór tot max. 7 dagen na verschijnen van blaasjes of tot deze ingedroogd zijn. Zolang er nog open blaasjes zijn is er meer kans op infectie.

Wormpjes
Het kind mag komen mits het een kuur van de huisarts heeft en het kind er geen last van heeft. De aandoening is goed te behandelen.

Vijfde ziekte
Het kind mag gebracht worden mits het er niet ziek van is. Op het moment dat de diagnose gesteld wordt is het kind niet besmettelijk meer.

Zesde ziekte
Het kind mag gebracht worden mits het er niet van ziek is.

Gezondheid en welbevinden van het kind
Bij Het Sterrenbos staat het kind centraal. Als een kind zich niet lekker voelt heeft het extra verzorging en aandacht nodig die we op het kinderdagverblijf niet kunnen bieden. We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt.

Om te beoordelen of uw kind wel of niet kan komen blijven wij kijken naar de gezondheid en het welbevinden van het kind en naar de gezondheid van andere kinderen.
Als een kind zich niet lekker voelt, maar geen koorts of andere symptomen heeft neemt de pedagogisch medewerkster altijd contact op met de ouders om te overleggen. Als de pedagogisch medewerkster van mening is dat het kind opgehaald moet worden, bespreekt ze dit met de ouder(s).
Bij twijfel of behoefte aan extra overleg bellen we de GGD.

De GGD geeft aan dat ouders ook altijd met vragen kunnen bellen, ook los van het kinderdagverblijf.

Alle medewerkers zijn in bezit van een diploma Kinder-EHBO en volgen herhalingscursussen.