banner

Visie


Het Sterrenbos is een tweede thuis voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust gevoel bij ons brengen. Ons kinderdagverblijf/peuter+groep en buitenschoolse opvang staat garant voor een omgeving die rust, geborgenheid en veiligheid uitstraalt. Het allerbelangrijkste wat een kind nodig heeft om te kunnen ontwikkelen.

De inrichting van Het Sterrenbos heeft een huiselijke sfeer. Denk hierbij aan een gezellige zithoek en een grote eettafel. De kinderen krijgen tussen de middag een broodmaaltijd. Natuurlijk krijgen de kinderen ook elke dag vers en gevarieerd fruit.
Klik hier voor ons voedingsbeleid en gezonde traktaties.

Het Sterrenbos wil de overstap naar de basisschool zo makkelijk mogelijk maken. We volgen de kinderen regelmatig om te kijken waar kinderen verder kunnen ontwikkelen. Alles wordt op een speelse manier aangeboden zodat kinderen - als ze daaraan toe zijn - dit kunnen gebruiken in hun ontwikkeling.

In de dagelijkse structuur wordt gewerkt met allerlei thema’s die regelmatig terug komen en die thuis en in de directe omgeving toe te passen zijn. Zo hebben we ondere andere thema Wonen, Herfst en Ziek en Gezond.
Ook met de baby's wordt gezellig gespeeld, gezongen en buiten gespeeld/gewandeld. Met de baby op de arm kijken we bijvoorbeeld door de ramen naar de regen/sneeuw of vallende blaadjes in de Herfst. We lezen samen of in een klein groepje of rollen met de bal. Het speelgoed is uiteraard afgestemd op deze doelgroep. Er staat een hoge dubbele box op de groep om de kinderen af en toe even rustig op zichzelf te laten spelen. Per kind wordt gekeken waar behoefte aan is en proberen we de prikkels beperkt te houden. Zo mogelijk gaan we elke dag even naar buiten.

Op Kinderdagverblijf Het Sterrenbos werken we op één verticale groep. Hier zitten kinderen van 0-4 jaar.
We werken veel met subgroepjes, zo kan er gerichte en persoonlijke aandacht gegeven worden.
Op de peuter+groep Het Sterrenbos zijn kinderen van 2 tot 4 jaar welkom.
De Naschoolse Opvang is bedoeld voor kinderen van schoolgaande leeftijd, 4 tot 12 jaar.

Op alle groepen werken we met een vast dagritme, klik hier.

Op Kindcentrum Het Sterrenbos zijn alle kinderen welkom (voor zover het in onze mogelijkheid ligt om ze te begeleiden) en zal er met respect, begrip en liefde met elkaar worden omgegaan.

Wij werken ook met een pedagogisch coach en beleidsmedewerker. In onze maandelijkse nieuwsbrief informeren wij u over het onderwerp van het coachplan.
Wilt u meer weten over het inzetten en vormgeven van de pedagogisch coach en beleidsmedewerker? Klik dan hier.

De volledige versie van ons pedagogisch beleidsplan hier te lezen.