banner

Visie


Het Sterrenbos is een tweede thuis voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust gevoel bij ons brengen. Ons kinderdagverblijf/peuter+groep en buitenschoolse opvang staat garant voor een omgeving die rust, geborgenheid en veiligheid uitstraalt. Het allerbelangrijkste wat een kind nodig heeft om te kunnen ontwikkelen.

De inrichting van Het Sterrenbos heeft een huiselijke sfeer. Denk hierbij aan een gezellige zithoek en een grote eettafel. De kinderen krijgen tussen de middag een broodmaaltijd. Natuurlijk krijgen de kinderen ook elke dag vers en gevarieerd fruit.
Klik hier voor ons voedingsbeleid en gezonde traktaties.

Het Sterrenbos wil de overstap naar de basisschool zo makkelijk mogelijk maken. We volgen de kinderen regelmatig om te kijken waar kinderen verder kunnen ontwikkelen. Alles wordt op een speelse manier aangeboden zodat kinderen - als ze daaraan toe zijn - dit kunnen gebruiken in hun ontwikkeling.

In de dagelijkse structuur wordt gewerkt met allerlei thema’s die regelmatig terug komen en die thuis en in de directe omgeving toe te passen zijn. Zo hebben we ondere andere thema Wonen, Herfst en Ziek en Gezond.
Ook met de baby's wordt gezellig gespeeld, gezongen en buiten gespeeld/gewandeld. Met de baby op de arm kijken we bijvoorbeeld door de ramen naar de regen/sneeuw of vallende blaadjes in de Herfst. We lezen samen of in een klein groepje of rollen met de bal. Het speelgoed is uiteraard afgestemd op deze doelgroep. Er staat een hoge dubbele box op de groep om de kinderen af en toe even rustig op zichzelf te laten spelen. Per kind wordt gekeken waar behoefte aan is en proberen we de prikkels beperkt te houden. Zo mogelijk gaan we elke dag even naar buiten.

Peuter+groep Sterrenbos
De peuter+groep op Het Sterrenbos is 3 ochtenden per week open, te weten maandag, dinsdag en donderdag. Elke ochtend zal er een thema centraal staan. Het gaat om de thema’s taal, rekenen en creatief.
Deze ochtenden duren van 8.30 uur tot 12.00 uur en vinden plaats tijdens schoolweken. Bij voldoende vraag worden de ochtenden uitgebreid met de woensdag en / of vrijdag.
Indien u voor uw kind behoefte heeft aan één of meerdere ochtenden voor uw kind, kan dit een erg leuke invulling zijn! U bepaalt zelf welke ochtend of welke combinatie aan ochtenden u af wil nemen. U heeft de mogelijkheid om een contract af te nemen tussen 2 schoolvakanties in, wat neerkomt op zo’n 7 à 8 weken aaneengesloten of u kiest voor een langer contract zonder vaste einddatum. Houdt u dan rekening met een opzegtermijn van een maand. De opvang stopt uiterlijk op de 4e verjaardag van het kind. Deze vorm van peuteropvang is ook leuk te combineren met opvang op één van onze kinderdagverblijfgroepen.
Tijdens alle ochtenden is er ruimte voor bewegen, muziek, buiten spelen en fruit eten en drinken. De nadruk ligt op de het ontwikkelgebied voor 2 tot 4 jarigen. Zo wordt er op maandag veel aandacht besteed aan het leren van nieuw woordbegrip, uitspraak, liedjes en alles wat met taal te maken heeft. Op dinsdag gaan we tellen verkennen, kleuren benoemen en misschien wel lekker bouwen. Op donderdag zullen we lekker gaan knutselen, zingen of dansen. Alles wat met creativiteit te maken heeft. De thema’s wisselen na een schoolvakantie van ochtend. De ochtend volgt wel een vast ritme om het voor peuters herkenbaar te houden. Hieronder volgt een voorbeeld.
8.30 – 9.00 brengen van de kinderen
9.00-10.00 activiteit
10.30-11.00 fruit eten en drinken
11.00-11.30 buiten spelen
11.30-12.00 naar huis
Op Kinderdagverblijf Het Sterrenbos werken we op één verticale groep. Hier zitten kinderen van 0-4 jaar.
We werken veel met subgroepjes, zo kan er gerichte en persoonlijke aandacht gegeven worden.
Op de peuter+groep Het Sterrenbos zijn kinderen van 2 tot 4 jaar welkom.
De Naschoolse Opvang is bedoeld voor kinderen van schoolgaande leeftijd, 4 tot 12 jaar.

Op alle groepen werken we met een vast dagritme, klik hier.

Op Kindcentrum Het Sterrenbos zijn alle kinderen welkom (voor zover het in onze mogelijkheid ligt om ze te begeleiden) en zal er met respect, begrip en liefde met elkaar worden omgegaan.

Wij werken ook met een pedagogisch coach en beleidsmedewerker. In onze maandelijkse nieuwsbrief informeren wij u over het onderwerp van het coachplan.
Wilt u meer weten over het inzetten en vormgeven van de pedagogisch coach en beleidsmedewerker? Klik dan hier.

De volledige versie van ons pedagogisch beleidsplan hier te lezen.