banner

Oudercommissie


De oudercommissie van Het Sterrenbos bestaat uit 3 leden; Sabrina Scalzotto, Leanne Teerds en Rianne Hardeman.

Wat doet de Oudercommisie/Ouderraad eigenlijk?
De ouderraad probeert zo goed mogelijk de belangen van de kinderen en hun ouders te behartigen. Daarmee vertegenwoordigen ze alle ouders. Ze adviseren de directie ten aanzien van kwaliteit.
De Wet Kinderopvang helpt hen hierbij. Waar u bijvoorbeeld aan kan denken is het pedagogisch werkplan, voeding, ontwikkel- en spelactiviteiten enzovoort. Daarnaast kan de ouderraad extra activiteiten organiseren of ondersteuning bieden.
Speciaal voor ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen is er belangenvereniging Boink. Op hun website kunt u ook alle informatie vinden over de taken/bezigheden van de ouderraad, maar ook voor u als ouders staat er ontzettend veel leuke en nuttige informatie op.
Neem gerust een kijkje op boink
De ouderraad vergadert zo’n 2 keer per jaar of, indien nodig, vaker. Mocht u vragen/opmerkingen voor de Ouderraad hebben die zij na een vergadering kunnen bespreken met de locatiemanager dan kunt u dit aan hen doorgeven via het eigen emailadres van de Ouderraad.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt die u kunt inzien/opvragen bij de locatiemanager.
Om alle ouders goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat er goede communicatie is en dat u de leden van de Ouderraad weet te vinden. U kunt hen altijd aanspreken tijdens het brengen/ophalen van uw kinderen.