banner

Openingstijden


Kinderdagverblijf: 07.00-18.30

Peuter+ groep ma/di/do: 08.30-12.00
(de peuter+ groep is alleen open tijdens schoolweken)

Buitenschoolse Opvang ma/di/do: 14.00-18.30
Buitenschoolse Opvang wo/vrij: 12.30-18.30

Kinderen kunnen zonder extra kosten van andere scholen worden gehaald. Wij passen onze tijden uiteraard aan de schooltijden van de desbetreffende school.
Heeft u vragen? Mail gerust!

Tijdens de vakantie is de Buitenschoolse Opvang open van 07.30 tot 18.30 uur. Alle kinderen van de BSO's van Kinderopvang IN Kleur worden op één locatie opgevangen.
De BSO-opvang werkt met de vakanties van de Cavaljé. Heeft de school van uw kinderen andere vakanties, laat u het ons dan weten? Dan kijken we naar de mogelijkheden.
Vakantieopvang vindt plaats op Kindcentrum Het Sterrenbos.

Dichte dagen 2020/2021 - Kinderdagverblijf
Dichte dagen 2020/2021 - Peuterspeelzaal
Dichte dagen 2020/2021 - BSO

Vanuit de overheid hebben we recht op 2 studiedagen onder openingstijden. Indien er studiedagen gepland worden, worden deze tijdig aan u bekend gemaakt.
Voor studiedagen en Feestdagen staat geen opvang gepland, voor deze dagen wordt geen tegoed gegeven.