banner

GGD


Met regelmaat zal de GGD Kindcentrum Het Sterrenbos bezoeken om te kijken of wij aan de kwaliteitseisen voldoen die de rijksoverheid stelt aan de kindercentra.
De GGD rapporten van het Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal kunt u hier inzien.
Voor de GGD rapporten van BSO Het Sterrenbos klikt u hier.
Voor de GGD rapporten van BSO Cultura klikt u hier.


Wat te doen bij een klacht?
Wilt u iets bespreken? Wij staan altijd open voor een gesprek en kijken graag samen naar de mogelijkheden.
Het is voor u, maar ook voor Het Sterrenbos belangrijk dat wij allemaal tevreden zijn. Het kan gebeuren dat u het niet geheel eens bent met de gang van zaken.
Wij werken met een interne en externe klachtenprocedure. Heeft u een klacht? Lees hier onze klachtenprocedure. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing.